2020 Klubmesterskabet i triple

Trods Coronasituationen fik vi mulighed for at afvikle klubmesterskabet i triple 21. juni. Kongedisiciplinen i petanque. Vore længsler efter at komme ud og røre os var måske årsagen til, at hele otte hold stiller op. 24 personer. Den bedste tilmelding i flere år. Otte hold = to komplette puljer.Vi spillede tre kamprunder, skiftevis på vore…