Kontingentsatser i FIF Pétanque 2019

Senest ændret på generalforsamlingen 26. februar 2013.

Kontigent
Senior med licens Kr. 500,- Ældresagsspillere Kr. 400,-
Senior uden licens Kr. 350,- Ældresagsspillere Kr. 250,-
Junior med licens Kr. 160,-
Junior uden licens Kr. 100,-
Øvrige medlemmer Kr. 100,-

Medlemmer der spiller med hos Ældresagen kan dermed fratrække 100 kroner på ovennævnte to første satser til venstre. Man indbetaler som bekendt et beløb til Ældresagen, hvor vi så får 100  kroner retur som klubmedlemsskab efter aftalen. Ældresagens satser ses til højre i skemaet. Der er udsendt et særligt brev til tirsdags- og onsdagsholdets deltagere.

Kontingentet kan overføres via netbank
Danske Bank 1551 975 8704

Klubben har også indbetalingskort der ligger i klubhuset – eller som kan rekvireres hos:

Kasserer Lars Juul
Mail lj@oncable.dk
Telefon 30224015

Foreningen er medlem af Frederiksberg Idræts-Forening, og dermed medlem af Frederiksberg Idræts-Union, FIU. FIU driver seks idrætsanlæg på Frederiksberg, herunder Frederiksberg Idrætspark/Damsøbadet, hvor vi spiller. Endvidere er vi medlem af Dansk Pétanque Forbund, DPF og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI. Via DPF er vi også med i Danmarks Idrætsforbund, DIF.

Klubben har hidtil betalt 250,- kroner for en seniorlicens udtaget hos DPF. Vi har kun opkrævet medlemmerne for 150,- for denne licens. Der kommer en ny licens struktur i 2019, vi beholder dog den nuværende kontingentstruktur endnu et år i forhold til foreningens vedtægter og generalforsamlingsvedtagelse.